Nákup od 2500  doprava zdarma. Objednejte ještě za 2500  a dopravu už neplatíte. 🙂

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Best candles s.r.o.
se sídlem Na Návsi 83/68, 747 14 Ludgeřovice
identifikační číslo: 07881444
zapsané v obchodním rejstříku vedeném vedeného vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77547
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.diamantovesvicky.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Best candles s.r.o. se sídlem Na Návsi 83/68, 747 14 Ludgeřovice, identifikační číslo: 07881444, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77547 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.diamantovesvicky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Nejsme plátci DPH.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží, balné je v ceně dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Dopravcem DPD také Slovenské republiky.

2.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
– kupující také může zadat vlastní text na etiketu a vybrat si velikost prstenu (úprava na přání kupujícího), dle vybrané edice,
– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
– informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5 Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a rozumí jim.

2.6 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Toto lze také telefonickou formou. Nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky.

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.10 Kupující je si vědom, že v případě porušení kupní smlouvy, např. opakovaného nepřevzetí objednávky můžeme další objednávky stornovat, případně zablokovat takovému zákazníkovi další možnost nákupu.

3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DIAMANTOVÝCH SVÍČEK

3.1Každá Diamantová svíčka je vyrobena na přání zákazníka podle zákazníkovy objednávky.

3.2Předmětem prodeje je vonná svíčka s vlastním textem, popř. bez vlastního textu v různých velikostech a v různých hodnotách. Ukrytý šperk je dárek, který je součásti marketingové podpory prodejnosti samotných svíček. Každá Diamantová svíčka obsahuje šperk.

3.3 Kupující má možnost si vybrat velikost prstenu ukrytého v Diamantové svíčce z dle aktuální dostupné nabídky (výběr je možný v závislosti na edici). Je nutné, aby si kupující před objednáním přeměřit svou velikost prstenu ve zlatnictví. Kupující zodpovídá za výběr správné velikosti prstenu. Pozdější výměna  velikostí ani vzhledu není možná.

3.4 Součástí některých edic Diamantových svíček je vlastní text nebo fotografie na etiketě. Taková Svíčka je upravena na přání zákazníka, nevztahuje se na ni tedy právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od obdržení zboží. Zákazník s tímto seznámen a souhlasí s tím.

3.4 V závislosti na edici jsou v Diamantových svíčkách ukryty šperky ze stříbra 925/1000. Typ šperku si volí zákazník – např. náušnice, prsten, náramek, přívěsek, řetízek, náhrdelník, sada apod. Vzhled je v závislosti na edici překvapení. Některé edice obsahují předem daný vzhled šperku. Další typy šperků nejsou nijak vyloučeny. Některé šperky mohou obsahovat přírodní perly.Šperky mohou být různého typu, dle dané edice. Kategorie náušnice s klasickým zapínáním neobsahuje puzety – pecky, afroháčky apod. Kategorie visací náušnice však zahrunuje visací náušnice, protože obsahují klasické zapínání. Puzety – pecky mohou být jak se zarážkou, tak šroubovací. Fotografie u produktů zobrazují převážně malou ukázku šperků. Nejedná o fotografii všech vzorů šperků, které jsou do Diamantových svíček ukrývány.

3.6 Šperky ukryté v Diamantových svíčkách jsou náhodné co do ceny, tak typu. Typ šperku jednoduše zjistíte zadáním kodu, který je u kvybraných typů šperků, do aplikace ve webovém rozhraní. Uvedená hodnota stříbrných šperků je orientační prodejní cena v běžném kamenném obchodě/zlatnictví, či jiné prodejně prodávající výrobky z drahých kovů. Nemůžeme s jistotou tvrdit, že stejný či podobný typ šperku není možné zakoupit v  prodejně s použitým zbožím, v bazaru, v prodejně ve výprodeji nebo prostřednictvím internetové provozovny (eshopu), kde podmínky pro prodej tohoto zboží umožňuje prodej za nižší ceny.

3.7 Vzhledem k náročnosti výroby  Diamantových svíček mohou Diamantové svíčky vykazovat povrchové vady (např. poškrábání, bubliny, praskliny apod.). Tyto vady však nijak nebrání hoření a účelu svíček. Diamantové svíčky jsou ručně vyráběné náročnou technologií, nelze tedy tyto vady při výrobě odstranit a nejsou důvodem k reklamaci. Také upozorňujeme, že vosk může vykazovat na povrchu bublinky, mapy odlišné barvy či oddálení vosku od skla, popř. lehké povrchové nerovnosti. Takové vlastnosti nejsou důvodem k výměně či reklamaci. Dále upozorňujeme, že vosk, zejména v rozích a okolo knotu (však i v dalších místech), může vlivem nízkých okolních teplot popraskat. Proto důrazně nedoporučujeme v zimních měsících používat zejména Alzaboxy.

3.8 Bezpečnost použití Diamantových svíček (čtěte prosím pozorně)

 • Svíčku nikdy nezapalujte poblíž hořlavých materiálů.
 • Svíčku vždy postavte na nehořlavý, dostatečně velký, rovný podstavec (talíř apod.). Pokud svíčku umístíte na nerovný povrch, bude Vám špatně hořet.
 • Při vyjmutí balíčku se šperkem postupujte nanejvýš opatrně a nikdy nevyjímejte šperk holou rukou! Po vyjmutí balíčku se šperkem narovnejte knoty směrem ke středu svíčky. Nechte vosk zcela zatuhnout, následně zkraťte knoty na požadovanou délku a můžete znovu zapálit. Vyjmutím balíčku klesne hladina vosku, je nutné počítat s tím, že pokud nenecháte vosk po vyndání balíčku zatuhnout, bude svíčka špatně hořet.
 • Udržujte mimo dosah dětí a zvířat, nejedná se o hračku.
 • Knot udržujte v délce okolo 5-7mm, neměl by být moc dlouhý ani moc krátký, dochází pak k nesprávnému hoření. V případě, že se Vám svíčka dusí (hoří malým plamanem), odeberte dostatečné množství vosku. Pokud máte knot příliš dlouhý, svíčku zfoukněte a knot opatrně zkraťte.
 • Při používání svíčky může dojít k vypadnutí parafínového základu ze skleněné nádoby, tento jev je běžný a nejedná se o vadu výrobku! Vosk se tuhnutím smršťuje a tak dochází ke zmenšení celého objemu svíčky až o několik milimetrů, tudíž svíčka nemusí být napevno v nádobě.
 • U některých svíček si všimnete “vzoru” na stěně sklenice, jedná se o vosk, který při tuhnutí zůstal nalepený na skle a zbytek se přibližně o 1mm oddálil, nejedná se o vadu, ale o přirozenou vlastnost vosku.
 • Doporučujeme nenechávat svíčku hořet déle než 4 hodiny v kuse (optimálně 2 – 3 hodiny), může pak docházet k utápění knotu ve velkém množství roztaveného vosku. Pokud se vám tak náhodou stane, nepropadejte panice, stačí knot např. vidličkou opatrně narovnat a nechat vosk zatuhnout.
 • Plamen nikdy nenechávejte hořet směrem ke sklu nebo přímo na sklo! Daná část skla se nahřeje, teplem roztáhne a sklo v takovém případě praskne! To platí i případě zapalování, nikdy nenechejte plamen hořet směrem ke sklu či přímo na něj.
 • Svíčku je nejlepší zapalovat mimo průvan, aby nedocházelo ke komíhání plamenu, a tím i k opalování stěn skleněné nádoby.
 • Svíčku nenechávejte hořet bez dozoru.
 • Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů a bezpečnostních pokynů na štítku přilepených zespod každé svíčky není důvodem k oprávněné reklamaci.
 • Vyndáním balíčku se šperkem je Diamantová svíčka považována za spotřebovanou. Od této chvíle nemůžeme zaručit správné hoření svíčky. A není tedy důvodem k oprávněné reklamaci.
 • Tyto bezpečnostní pokyny jsou součástí Diamantových svíček. Pokud svíčku darujete, předejte tyto pokyny společně s Diamantovou svíčkou.
 • Volněstojící svíčky postavte na nehořlavý, dostatečně velký, rovný podstavec (talíř apod.). Pokud svíčku umístíte na nerovný povrch, bude Vám špatně hořet. Svíčku zapalte. Nechte hořet max. 3 hodiny v jednom kuse. Po hoření a vychladnutí upravte dílku knotu na cca 5mm. Vosk nechte dostatečně odhořet až k balíčku se šperkem. Jakmile je balíček uvolnšný, můžete jej vytáhnout. Při vytahování balíčku musíte postupovat nanejvýš opatrně a svíčka nesmí hořet. Balíček vybalte z ochranných vrstev, uvnitř se ukrývá šperk. Vyndáním balíčku se šperkem je Diamantová svíčka považována za spotřebovanou. Od této chvíle nemůžeme zaručit správné hoření svíčky. A není tedy důvodem k oprávněné reklamaci.
 • Upozorňujeme, že vlivem tepla mohou šperky zčernat. Ty však stačí pouze vyčistit přípravky k tomu určenými a šperk bude mít opět původní barvu.

3.9 Velikosti typů Diamantových svíček

 1. Diamantové svíčky malé (MiniGift, Parfum apod.)
  • výška nádoby 9 cm, horní průměr 9 cm,
  • váha vosku cca 190 g.
 2. Diamantové svíčky střední (Standard apod.)
  • výška nádoby 13,5 cm, horní průměr 8,7 cm,
  • váha vosku cca 350 g.
 3. Diamantové svíčky v hranatých vázách (Eclusive, Wood apod.)
  • zpravidla dva knoty – bavlněné, dřevěné,
  • rozměry 14 x 9 x 7 cm,
  • váha vosku 480 g.
 4. Diamantové svíčky volněstojící (Luxury apod.)
  • Diamantové svíčky bez skla, lakované, dva knoty,
  • výška cca 16 cm, oválná základna 13 x 6 cm
  • váha vosku cca 760 g.

4 CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
– v hotovosti na dobírku (zaplacení hotovostí přepravci při převzetí zásilky),
– platební kartou při výdeji zboží dle vybraného dopravce (v objednávce na dobírku),
– platební kartou online,
– online převodem,
– u Alzaboxů lze platit dobírku pouze přes aplikaci dopravce (DPD).

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (balné je součástí dopravného). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná v bezprostředně po odeslání objednávky.

3.4 Pokud není uvedeno jinak případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.5 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě.

3.6 Virtuální produkt je produkt určený POUZE pro účely eshopu, nedá se zakoupit ani nijak uplatnit jakoukoli formou. Pokud jej zákazník zakoupít, bude z objednávky bez náhrady vymazán.

4 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Zakázková výroba

 1. Každá Diamantová svíčka je vyráběna na základě individuální objednávky a dle specifických požadavků spotřebitele (dále jen “zakázková výroba”).
 2. V souladu s ustanovením § 1837 písm. c) občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Každá Diamantová síčka je vyráběna na základě přání zákazníka dle jeho objednávky, tedy je vyrobena na zakázku.
 3. Tímto je spotřebitel informován a výslovně souhlasí s tím, že objednávka Diamantové svíčky, která je vyrobena na zakázku, není předmětem práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
 4. Spotřebitel potvrzuje, že byl s tímto usnesením seznámen před uzavřením kupní smlouvy a že s ním bezvýhradně souhlasí.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.3 V případě odstoupení od smlouvy, je zákazník povinen kontaktovat prodávajícího prostřednictvím elektroinické korespondence email: info@diamantovesvicky.cz a zaslat zboží na adresu sídla firmy v původním obalvém materiálu, bez poškození, včetně přiložené faktury. Zboží nesmí být posláno na dobírku, takovou zásilku prodávající není povinen převzít.

4.4 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Peněžní prostředky přijaté od kupujícího budou vráceny do čtrnácti (14) dní od dne vrácení zboží bezhotovostní cestou na účet kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím

4.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8 Nepřevzetí objednaného zboží není považováno za řádné odstoupení od smlouvy. Prodávající má zákonné právo na uhrazení nákladů spojených s výrobou a dodáním zboží k zákazníkovi.

5 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Způsob dopravy dopravní společností DPD. Odesláním objenávky souhlasíte s předpravními podmínkami společnosti DPD. Jejich všeobecné obchodní podmínky naleznete zde: https://www.dpd.com/cz/cs/vseobecne-obchodni-podminky/

5.2 Kupující je povinen převzít si zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodejci (email info@diamantovesvicky.cz). V takovém případě je utné také pořídit fotodokumentaci stavu zásilky, včetně fotografií poškozeného zboží a původních obalových materiálů. Informovat prodejce je kupující povinen v týž den převzetí zásilky. Toto je z důvodu bezprostředního řešení reklamace poškození u dopravce. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5 V případě neúspěšné platby online (zejména kartou) se objednávka změní na platbu na dobírku. Pokud si přejete změnit platbu na jiný typ, kontaktujte nás na online podpoře nebo emailem či telefonicky.

5.6 Zboží prodávající odesílá zpravidla do třech (3) pracovních dnů od objednání, bez ohledu na to, zda kupující napíše do poznámky objednávky konkrétní datum doručení či jiná přání ohledně termínu doručení. Takové žádosti nemůže být vyhověno. Prodávající si vyhrzuje právo tuto dobu neomezeně prodloužit v závislosti na množství přijatých objednávek.  Výběr přepravní společnosti (a výběr výdejího místa) je zcela v režii kupujícího. Kupující se má možnost seznámit s otevírací dobou, dovolenými apod. na webových stránkách přepravců (www.dpd.cz). Kupující je tedy před odesláním objednávky seznámen s obchodními podmínkami těchto přepravních společností . Změny výdejních míst, data doručení apod. si po předání zásilky přepravci zajišťuje sám kupující. https://www.dpd.com/cz/cs/vseobecne-obchodni-podminky/

6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
– je zboží v odpovídajícím množství, míře,
– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.4 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3 V případě, že dojde mezi prodejcem a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

 1. Uděluji tímto souhlas společnosti Best candles s.r.o. se sídlem Na Návsi 83/68, 747 14 Ludgeřovice, identifikační číslo: 07881444, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77547 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a ve smyslu Nařízení EÚ 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto mé osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • e-mail a telefonní číslo
 1. Výše uvedené osobní údaje či některé z těchto osobních údajů je nutné zpracovat za účelem naplňování obchodní a podnikatelské činnosti Správce (včetně zasílání elektronických marketingových sdělení, obchodních sdělení, nabízení výrobků a služeb, newsletterů), případně pro splnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem osobních údajů, případně pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, eventuálně je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany.
 1. Poskytnuté osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání účelu, pro který je tento souhlas udělován, případně po dobu poskytování plnění dle smlouvy v souvislosti se kterou je tento souhlas udělován, případně při použití osobních údajů pro evidenci po dobu, která vyplývá z právních předpisů, podle toho, která lhůta uplyne jako poslední.
 1. S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji svůj výslovný souhlas, přičemž tento souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Diamantové svíčky, Na Návsi 83/68, 74714 Ludgeřovice nebo na e-mailové adrese info@diamantovesvicky.cz
 1. Beru na vědomí, že zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • poskytovatel softwaru a IT řešení případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které Správce využívá či v budoucnu bude využívat.
 1. Potvrzuji, že jsem byl uvědoměn o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právo:
 • vzít tento souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po Správci informace, jaké mé osobní údaje zpracovává
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u Správce přístup k poskytnutým osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všichni v naší firmě považujeme osobní údaje za velmi cenné informace a podle toho s nimi také nakládáme. Prosíme přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili, kontaktujte nás.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Best candles s.r.o. se sídlem Na Návsi 83/68, 747 14 Ludgeřovice, identifikační číslo: 07881444, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77547

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Pavlína Sohrová
Mobil: +420 725 936 629
E-mail: fa@diamantovesvicky.cz

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 1. vyřízení objednávky
 2. vyřízení reklamace
 3. zodpovězení Vašich dotazů
 4. cílenou nabídku našeho zboží a služeb
 5. marketingové akce
 6. uchování historie nákupů pro účely cílení nabídek

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom Vám mohli nabídnout kvalitní zboží a služby na míru.

 • Jméno, příjmení, oslovení
 • Pohlaví
 • Fakturační adresa
 • Adresa pro zasílání objednaného zboží
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Historie nákupů
 • Historie navštívených stránek na webu
 • Historie aktivit v e-mailových kampaních

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje chráníme jako oko v hlavě a nikomu třetímu je neprodáme! Abychom Vám mohli nabízet to nejlepší zboží a služby přesně na míru, tak používáme kvalitní nástroje třetích stran.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování:

 Účel zpracování  Doba uložení osobních údajů
 Vyřízení objednávky  Nejdéle 2 roky od vystavení daňového dokladu
 Vyřízení reklamace  Nejdéle 1 rok od ukončení reklamačního řízení
 Cílená nabídka zboží a služeb  Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
 Marketingové akce  Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
 Uchování historie nákupů pro
účely cílení nabídek
 Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

V případě, že jste odvolal(a) souhlas s e-mailovou marketingovou komunikací (odhlášením, kliknutím na Toto je SPAM), tak uchováváme Vaši e-mailovou adresu v zakódované podobě trvale – aby se nemohlo stát, že se náhodou znovu někdy přihlásíte.

VAŠE PRÁVA

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat:

 • získání opisu osobních údajů –  napište nám a my Vám pošleme, jaká data o Vás máme,
 • opravu osobních údajů – napište nám, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu,
 • výmaz osobních údajů – pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám a my se o to postaráme,
 • odvolat souhlas – pokud chcete odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dejte nám prosím vědět.
 • podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny Vaše případné stížnosti vyřešíme k Vaší spokojenosti spolu)

PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ

Pro zlepšování našich služeb a cílené nabídky zboží používáme nástroje pro automatizované zpracování a profilování. Sledujeme chování zákazníků na našem webu a v e-mailu a podle toho upravujeme naše stránky a kampaně, abychom Vám dokázali nabídnout služby přímo na míru.

ODKAZY NA LEGISLATIVU

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:


Zásady ochrany osobních údajů

Prostřednictvím webové aplikace udělujete v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu Vámi poskytnutých osobních údajů(dále jen Osobní údaje) společnosti Best candles s.r.o. se sídlem Na Návsi 83/68, 747 14 Ludgeřovice, identifikační číslo: 07881444, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77547

Telefon: + 420 725 936 629, e-mail: info@diamantovesvicky.cz jako správci Osobních údajů (dále jen Správce):
Účelem zpracování Osobních údajů jsou marketingové činnosti, zejména poskytnutí komplexních informací o produktech a službách Správce a jiných subjektů, které Správce, případně zpracovatelé Vám poskytnou prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, a to i elektronickými prostředky (zejména telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv). Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně, a to na dobu 10-ti roků a jste si vědom, že právním základem zpracování osobních údajů je Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.
Poučení o Vašich právech:
Požádáte-li Správce o informaci ohledně zpracování Osobních údajů, je Vám Správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
 • účelu zpracování Osobních údajů;
 • osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
 • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů;
 • příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.
Máte rovněž právo:
 • na přístup k Osobním údajům;
 • požadovat opravu Osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů;
 • kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným do sídla Správce.
Pokud se domníváte, že Správce či zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
 • požádat Správce či zpracovatele o vysvětlení;
 • požádat, aby Správce či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav;
 • se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Kupující dále souhlasí, aby jeho e-mailová adresa byla předána za účelem zaslání dotazníku spokojenosti provozovateli internetových stránek, společnosti Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, C 218977 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Cookies

Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá prodávající pro provoz e-shopu tzv. cookies – malé textové soubory, které jsou při návštěvě eshopu uloženy v počítači návštěvníka e-shopu pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků v e-shopu. Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce e-shopu návštěvník souhlasí s používáním cookies. Bližší informace o cookies si může návštěvník přečíst na odkaze nacházejícím se hned vedle zakliknutí. Návštěvník nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však Prodávající nemůže zaručit plnou funkčnost e-shopu.

Cookies soubory, které využíváme ke zlepšení konfortu nakupování:

1. Facebook Pixel a cookies

1. sleduje aktivitu návštěvníků na webu

2. návštěvníky identifikuje mezi uživateli Facebook

3. na základě aktivity uživatelům zobrazujeme další relevantní reklamu 4. Zásady používání Facebook cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies/

2. Google AdWords

1. reklamní systém ukládá návštěvníkům našeho webu soubory cookies

2. díky tomu vám můžeme zobrazovat relevantní personalizovanou reklamu 3. Zásady ochrany osobních údajů Google, Inc.: https://policies.google.com/privacy

3. Seznam Sklik

1. reklamní systém ukládá návštěvníkům našeho webu soubory cookies

2. díky tomu vám můžeme zobrazovat relevantní personalizovanou reklamu 3. Zásady ochrany osobních údajů Seznam.cz, a.s. https://napoveda.seznam.cz/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ 4. Prohlášení Seznam.cz, a.s. k GDPR https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem.

9.2 Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.3 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Diamantové svíčky, Na Návsi 83/68, 74714 Ludgeřovice, adresa elektronické pošty info@diamantovesvicky.cz, telefon 725936629.

V Ostravě dne 25. 6. 2018

Puncovní značky

puncy_tabulka5